humlesurr Surra loss 06 maj 2015
Marit, Rita
Bli medlem | Logga in

tid 01 Sep 2010, kl. 22:23

Luras med statistik

I dessa valtider är det populärt att hänvisa till statistik som stöd för sin sak. Det är inget fel i det om statistiken har beräknats korrekt.
Det är också ganska populärt att bortförklara officiell statistik som ”manipulerad” (för att sanningen inte ska komma fram), och då visar man sin egen statistik som oftast är lite annorlunda än den officiella.

Som ett exempel ska jag ta Jimmy Åkessons påstående om invandrarnas andel av begångna våldtäkter.
Åkesson hävdar att 48% av våldtäkterna begås av invandrare.
Den här siffran baserar sig på studier av 114 överfallsvåldtäkter och jag antar att var och en förstår att det har begåtts betydligt fler våldtäkter än dessa. Det är helt ok om man undersöker bara en del av populationen och räknar statistiken utifrån det, men då måste urvalet ha skett slumpvis och representera den population som avses.

Åkesson hävdar vidare att 10,5% av våldtäkterna begås av irakier (muslimer). Då ska man tänka på att det rör sig om 12 fall.
Eftersom en statistisk undersökning baserar sig på ett begränsat antal fall och alla slutsatser är därmed behäftade med ett fel.
"Förändringarna ligger inom felmarginalen" – ni har säkert hört uttrycket.
Om jag tittar t.ex. på siffran 10,5% så är det relativt lätt att räkna ut att felmarginalen ligger på 14,1% (1 S.D.). Det ligger dock inte i Jimmy Åkessons intresse att informera er om detta.

Därför ska man alltid vara på sin vakt när olika organisationer/partier/påtryckargrupper osv. vill visa er hur det förhåller sig.
Det är dessutom – rent statistiskt – helt uppåt väggarna att utifrån överfallsvåldtäkter generalisera till alla våldtäkter.
Hade man tittat på alla våldtäkter så hade invandrarna inte blivit så kraftigt överrepresenterade, och det låg heller inte hans intresse.

Jag tog detta bara som ett exempel hur man luras med statistik.

Visningsläge: 

trådad visning platt visning platt tråd
Luras med statistik Johan K01/09
SCB Findus02/09

Följ Humlesurr

Twitter
Prenumerera
Copyright © 2009-2015 Humlesurr Webbplatsen använder cookies. Läs mer» Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional