humlesurr Surra loss 06 maj 2015
Marit, Rita
Bli medlem | Logga in

tid 03 Nov 2009, kl. 05:24

Världens giftigaste ämne

Botulinustoxin är det giftgaste ämne man känner till. Det bildas av bakterien Clostridium botulinum. Att bli sjuk av denna bakterie räknas inte som smitta utan är förgiftning.

Bakterien trivs i syrefri miljö och förökar sig med sporer. Både bakterien och sporerna förekommer i jord, djuravföring samt i bottenslammet i sjöar och vattendrag. Är därför vanligt med sporer i föda men försvinner vid konservering och upphettning.

Toxinet är ett protein som finns i sju olika varianter varav typ A är det giftigaste. Det binder till nervändar och hindrar frisättningen av acetylkolin, så att förlamningar uppstår. Symptom vid förgiftning är magsjuka till en början och sedan dubbelseende, halsont, talsvårigheter och andningsförlamning.

Enligt beräkning är 2,6 g av toxinet nog för att döda hela Sveriges befolkning. För en person räcker det med 70 mikrogram vid förtäring och mindre än ett mikrogram om man inandas giftet.

Upphettning till 85 grader under minst 5 minuter räcker för att oskadliggöra bakterier och sporer. Så håll stekpannorna varma och ät inte jord ;)

Visningsläge: 

trådad visning platt visning platt tråd
Världens giftigaste ämne admin03/11
Och detta... Fen03/11
sillen dengyllene03/11
finns det kalle00804/11
Ja, under.... Pele04/11
alltså kalle00813/11

Följ Humlesurr

Twitter
Prenumerera
Copyright © 2009-2015 Humlesurr Webbplatsen använder cookies. Läs mer» Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional